Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a prislušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie./2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a prislušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • niektoré prvky nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.13,
  • tlačidlo na prepínanie jazykovej mutácie nespĺňa kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí;
 • Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • neposkytuje sa Really Simple Syndication (RSS) kanál (písmeno a) §16 Komponenty a funkcionality webových sídel);
  • neposkytuje sa mapa sídla (písmeno c) §16 Komponenty a funkcionality webových sídel);

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 24.11.2021

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 24.11.2021

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety, alebo žiadostí zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovcieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s kontaktnou adresou: standard@vicepremier.gov.sk