Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Lektor, sprievodca v múzeu po expozíciách a výstavách

Západoslovenské múzeum v Trnave

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Múzejné námestie 391809 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
27.05.2024 o 12:48
Naposledy aktualizované
02.07.2024 o 08:01
Warning Ponuka je neaktuálna.
Jej platnosť vypršala alebo zamestnávateľ ukončil výberové konanie.

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2232556
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Lektor, sprievodca v múzeu po expozíciách a výstavách
Profesia (SK ISCO-08)
5113005 - Lektor, sprievodca v múzeu, galérii
Pracovná oblasť
Ubytovanie, cestovný ruch a hazard
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Rámcová náplň práce: • Sprevádzanie po múzeu • Základný výklad v slovenskom jazyku a cudzom jazyku (AJ, NJ, MJ,FJ) • Predaj vstupeniek a cenín • Kontrola priestorov • Práca s deťmi a školskými skupinami • Služby na podujatiach Predpokladaný termín nástupu: • 01.07.2024 Druh pracovného pomeru: • pracovný pomer na dobu neurčitú, s 3-mesačnou skúšobnou dobou; Pracovný čas: Lektor pracuje v rámci otváracích hodín múzea (utorok – piatok). Cez víkendy, vybrané sviatky a počas podujatí múzea pracuje podľa rozpisu služieb /striedanie s kolegami/. V pondelky lektori nepracujú. Zoznam požadovaných dokladov: • Žiadosť o zaradenie do výberového konania. • Profesijný štruktúrovaný životopis. • Motivačný list. • Fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania. • Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplňte z prílohy) Ak doklady zašlete poštou - priložte vyplnený a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ak e-mailom – zašlite vytlačený, vyplnený, podpísaný a naskenovaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov ako prílohu. Termín doručenia dokladov: požadované doklady je potrebné zaslať/doručiť najneskôr do 14. 06. 2024. Predpokladaný termín výberového konania: 24.06.2024 o 9:00 hod. . Do výberového konania budú zaradení a pozvaní iba uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite : - ak poštou: na adresu Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3 , 918 09 Trnava, v uzatvorenej obálke označenej LEKTOR – NEOTVÁRAŤ; - ak e-mailom: na adresu marekovicova.maria@zupa-tt.sk , predmet LEKTOR – žiadosť o zaradenie do výberového konania Bližšie informácie: +421 33 5917 326, Ing. Mária Marekovičová: marekovicova.maria@zupa-tt.sk
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Múzejné námestie 391809 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
08:00 - 17:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Zamestnanecké výhody, benefity: pružný pracovný čas, príspevok na stravovanie, 1 deň rodičovské voľno s náhradou mzdy štvrťročne na deti do 15 rokov veku, týždeň dovolenky naviac nad rámec zákona, možnosť osobnostného rozvoja ďalším vzdelávaním, príspevok zamestnávateľa na III. pilier DDS, 3 dni zdravotné voľno s náhradou mzdy (sick day), odmena pri životnom jubileu, priateľský kolektív. Finančné ohodnotenie: Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 318/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, trieda a stupeň zaradenia podľa počtu rokov praxe, plus automatické 5% navýšenie tarifného platu pre odborných zamestnancov. Po uplynutí 3-mesačnej skúšobnej doby sa prehodnotí výška osobného príplatku. Inzerujúca spoločnosť: Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Múzeum vykonáva aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty v rámci Trnavského kraja. Západoslovenské múzeum v Trnave je príspevkovou organizáciou. Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Znalosť jazyka požaduje
ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov
Cudzí jazyk
anglický stredná - pokročilá B1 a B2
francúzsky stredná - pokročilá B1 a B2
maďarský stredná - pokročilá B1 a B2
nemecký stredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Internet - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pozornosť
sebaovládanie
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
POŽADUJEME: • Príjemné vystupovanie • Adekvátne hlasové a vyjadrovacie schopnosti • Občianska a morálna bezúhonnosť, zodpovednosť Flexibilita, asertivita, improvizácia a schopnosť komunikácie so všetkými vekovými kategóriami vítaná!

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Západoslovenské múzeum v Trnave
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Múzejné námestie 476/3
91701 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
36087017
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.zsmuzeum.sk
Charakteristika zamestnávateľa
kultúrna činnosť
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Činnosti múzeí

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
01.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Mária Marekovičová

+421335917326