Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Učiteľ/ka v materskej škole

Obec Priepasné

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Priepasné 11590615 Priepasné - Myjava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Dátum a čas vytvorenia
14.02.2022 o 10:50
Naposledy aktualizované
06.05.2022 o 11:28
Warning Ponuka je neaktuálna.
Jej platnosť vypršala alebo zamestnávateľ ukončil výberové konanie.

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
1924552
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Učiteľ/ka v materskej škole
Profesia (SK ISCO-08)
2342001 - Učiteľ v materskej škole
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- práca podľa schváleného školského vzdelávacieho programu MŠ - príprava na edukačnú činnosť - riadiť sa harmonogramom práce - dbať na disciplínu a poriadok - riadne hospodári so zverenými prostriedkami - učí deti osobnej hygiene - dodržuje pravidlá bezpečnosti - rešpektuje výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa - usmerňuje a objektívne hodnotí výkon dieťaťa - poskytuje zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s výchovou a vzdelávaním - zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia detí od ich prevzatia od zákonného zástupcu až do odovzdania dieťaťa zákonnému zástupcovi
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Priepasné 11590615 Priepasné - Myjava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Počet hodín za týždeň
30.0
Pracovný čas
07:00 - 13:00
10:00 - 16:00
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Internet - pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
manuálna zručnosť
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
spoľahlivosť
trpezlivosť
umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Priepasné
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Priepasné 109
90615 Priepasné - Myjava
Slovensko
IČO
00309851
Počet zamestnancov
5-9
Internetová adresa
www.priepasne.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Všeobecná verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované dokumenty: - žiadosť o zamestnanie - životopis
Dátum ukončenia ponuky
12.06.2022

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Jana Zemanová

+421346547435