Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Psychológ

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šoltésovej 294002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
07.05.2024 o 11:39
Naposledy aktualizované
03.06.2024 o 12:01
Warning Ponuka je neaktuálna.
Jej platnosť vypršala alebo zamestnávateľ ukončil výberové konanie.

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2217972
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Psychológ
Profesia (SK ISCO-08)
2634999 - Psychológ inde neuvedený
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• vykonávanie vstupnej a priebežnej psychologickej diagnostiky prijímateľov sociálnych služieb (PSS), ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb (ZSS) • sledovanie adaptácie v ZSS, analýza osobnosti PSS, • poskytovanie psychologického poradenstva aj pre rodinu, vrátane psychoterapie, • vypracovávanie a vyhodnocovanie individuálneho plánu na zvládnutie krízy v spolupráci so sociálnym pracovníkom, • riešenie aktuálnych problémov PSS v zariadení, poskytovanie individuálnej odbornej pomoci, • vykonávanie odbornej činnosti v rámci prevencie a intervencie, ktoré sú zamerané na optimalizáciu kvalitného života PSS v zariadení, • pozorovanie správania PSS, konzultácie so sociálnymi pracovníkmi, účasť na skupinových stretnutiach, účasť na interdisciplinárnom tíme
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šoltésovej 294002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Šoltésovej 3
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Tatranská 27
94002 Nové Zámky - Nové Zámky

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
07:00 - 15:00
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - psychológia - 77 Psychologické vedy
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
sebaovládanie
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
- prax v odbore je vítaná, nie nevyhnutná, - zdravotná spôsobilosť na výkon práce psychológa, - osobnostné a morálne predpoklady, - bezúhonnosť.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Šoltésovej 5302/2
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
IČO
00655341
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.veknadeje-nz.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Starostlivosť o staršie osoby, poskytovanie sociálnych služieb, zariadenie sociálnych služieb
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Prosíme uchádzačov o zaslanie podpísanej žiadosti, životopisu a motivačného listu vopred na emailovú adresu: zamestnanie@veknadeje-nz.sk alebo osobne na adresu : Tatranská 27, 940 02 Nové Zámky. Na základe doručených žiadostí stanovíme termín pracovného pohovoru. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov rozpočtovou organizáciou „VEK NÁDEJE“ Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky (ďalej len ZSS), Vám ako osobe, ktorej údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše kontaktné údaje sú: „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej 5302/2, 940 02 Nové Zámky, tel. : 035 6414 068. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.veknadeje-nz.sk v sekcii Ochrana osobných údajov v bode IV.6. Agenda uchádzačov o zamestnanie.
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Dáša Paluková

+421356414068