Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Expert/ka pre tvorbu štandardov pre projekt financovaný z ESF

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Špitálska 25,2781241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
30za hodinu
Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Dátum a čas vytvorenia
09.02.2022 o 14:10
Naposledy aktualizované
03.05.2022 o 21:00
Warning Ponuka je neaktuálna.
Jej platnosť vypršala alebo zamestnávateľ ukončil výberové konanie.

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
1924059
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Expert/ka pre tvorbu štandardov pre projekt financovaný z ESF
Profesia (SK ISCO-08)
2635013 - Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
Pracovná oblasť
Štátna správa
Počet voľných miest
4
Náplň práce
Podieľa sa na vypracovaní výstupu/ov podaktivity 1.2: kvalitatívne a kvantitatívne štandardy rodinných poradní – štandardy týkajúce sa procedurálnych podmienok poskytovania služby. Štandardy rodinných poradní budú vytvorené na základe podaktivity 1.1 Zmapovanie existujúcej štruktúry rodinných poradní a budú zahŕňať nasledovné oblasti: • kvalitatívne štandardy výkonu odborných činností v rodinných poradniach, napr.: • personálne obsadenie – zastúpenie vedných odborov (psychológia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a pod.), vrátane počtu odborných zamestnancov podľa jednotlivých vedných odborov, • obsahové zameranie rodinných poradní (zameranie na prevenciu a výkon v SR aktuálne nedostatkových/ nedostupných činností) a pod. • kvantitatívne štandardy rodinných poradní: • počet rodinných poradní v SR, • regionálne rozmiestnenie poradní v SR, • finančné náklady na fungovanie rodinných poradní a pod. Expert/ka pre tvorbu štandardov bude spolupracovať aj na podaktivite 1.4. Pilotné overenie štandardov rodinných poradní a vytvárať výstup/y podaktivity 1.4: výsledky pilotného overenia - Analýza implementácie štandardov pre rodinné poradne. Výstup bude obsahovať analýzu skúseností, bariér a rizík spojených s implementáciou štandardov. Analýza bude založená na kvalitatívnej analýze (fokusové skupiny, pološtrukturované rozhovory). Pilotné overenie štandardov rodinných poradní vytvorených v rámci podaktivity č. 1.2 bude prebiehať v pilotne vytvorených poradniach (podaktivita č. 1.3.), prostredníctvom analýzy skúseností, bariér a rizík metódou kvalitatívnej analýzy (fokusové skupiny, pološtrukturované rozhovory).
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Špitálska 25,2781241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
30za hodinu
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie v študijnom odbore: psychológia/sociológia a sociálna antropológia/ sociálna práca alebo v príbuzných odboroch. Ostatné znalosti Microsoft Office - Pokročilý Prax na pozícii/v oblasti Prax minimálne 10 rokov v oblasti rodinného poradenstva, analýz životných podmienok rodín, verejných politík zameraných na rodinu. Počet rokov praxe 10 Osobnostné predpoklady a zručnosti Publikačná činnosť, preukázanie odbornej činnosti v oblasti rodinného poradenstva, analýz životných podmienok rodín, verejných politík zameraných na rodinu.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Špitálska 25, 27
81241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30847451
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.ivpr.gov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Štátna príspevková organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výskum v obl.spoloč.vied

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady a prílohy: - žiadosť o zaradenie do výberového konania, - profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass, pričom životopis musí obsahovať informácie o dobe (deň začiatku a deň konca) a obsahu vykonávaných činností, ako aj iné informácie relevantné k preukázaniu splnenia predpísanej praxe, - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu s požadovanými prílohami pošlite buď, elektronicky cez portál Služby zamestnanosti, alebo emailom kontaktnej osobe.
Dátum ukončenia ponuky
23.02.2022

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mária Zubonyaiová

+421220442403