Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Psychológ/ička Detského advokačného centra Náruč

Náruč - Pomoc deťom v kríze

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 41/701008 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 360mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
27.11.2023 o 15:29
Naposledy aktualizované
01.02.2024 o 08:01
Warning Ponuka je neaktuálna.
Jej platnosť vypršala alebo zamestnávateľ ukončil výberové konanie.

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2122317
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Psychológ/ička Detského advokačného centra Náruč
Profesia (SK ISCO-08)
2634002 - Poradenský psychológ
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výkonu opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou v Detskom advokačnom centre Náruč. Pomoc a poradenstvo deťom, ktoré boli týrané a zneužívané a ich neohrozujúcim rodičom prebieha podľa akreditovaného programu a plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Pracovnou náplňou je najmä : vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny pre účely výkonu opatrení SPODaSK; aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK, aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa; poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine; realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, participácia na zhodnocovaní realizovaných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu; spolupráca s ostatnými zamestnancami, úradmi PSVR a s viacerými ďalšími subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 41/701008 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
08:00 - 16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 360mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
kontinuálne odborné vzdelávanie, 40 dní dovolenky/rok, dobrý kolektív, tvorivá atmosféra etablovanej neziskovej organizácie, pohyblivá pracovná doba

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - psychológia - 77 Psychologické vedy
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word - pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Internet - pokročilá
Vodičské oprávnenie
Skupina B
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Náruč - Pomoc deťom v kríze
Právna forma
Združenie (zväz,spolok)
Sídlo
Zádubnie 56
01003 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
36138665
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.naruc.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Naše občianske združenie vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti ako tento systém zlepšiť. V strede nášho záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom sme svoje aktivity preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie. Každým rokom rozširujeme tiež svoje pôsobenie na poli obhajoby práv a záujmov detí. Dnes v Náruči pracuje už 30 zamestnancov (sociálni pracovníci, psychológovia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, právnik, podporný personál… ). Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc v pobytovom zariadení - Detskom krízovom centre Náruč, v poradni pre obete domáceho násilia v Čadci a od roku 2016 tiež v Detskom advokačnom centre Náruč zameranom predovšetkým na ambulantnú prácu s detskými obeťami sexuálneho zneužívania a fyzického týrania.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Čin.záujmových org.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Na výberové konanie budú pozvaní vybraní uchádzači mailom - je potrebné na adresu: bracinikova@naruc.sk zaslať profesný životopis a motivačný list.
Dátum ukončenia ponuky
31.01.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Jana Braciníková

+421911240822