Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Špecialista pre bezpečnosť a pracovné prostredie

DOLVAP, s.r.o.

Miesto výkonu práce
Priemyselná01303 Varín - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
30.06.2022 o 12:48
Naposledy aktualizované
01.07.2022 o 06:34

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
1941469
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Špecialista pre bezpečnosť a pracovné prostredie
Profesia (SK ISCO-08)
2149008 - Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Pracovná oblasť
Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- organizuje, kontroluje a eviduje činnosť pri zabezpečovaní BOZP, PO a CO - pravidelne vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, PO a CO - zisťuje nedostatky, upozorňuje na ne, určuje termín ich odstránenia a kontroluje plnenie - zúčastňuje sa pri prijímaní okamžitých nápravných a preventívnych opatrení -organizuje a vykonáva vstupné školenia BOZP - zabezpečuje stanovenie a schvaľovanie OOPP pre jednotlivé pracovné miesta
Miesto výkonu práce
Priemyselná01303 Varín - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Lom-Polom
Stráňavy - Žilina

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Pracovný čas
06:00 - 14:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Certifikáty
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. (§ 24)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce podľa zákona č. 314/2001 Z.z. (§ 11)
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel - elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word - elementárna
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
analyzovanie a riešenie problémov
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Osvedčenie podľa zákona 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
DOLVAP, s.r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Priemyselná
01303 Varín - Žilina
Slovensko
IČO
31594786
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.dolvap.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Ťažba a spracovanie dolomitu, vápenca a výroba vápna. Výrobky sú určené pre stavebníctvo, hutnícky a sklársky priemysel.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výroba vápna a sadry

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Dátum ukončenia ponuky
30.08.2022

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
DOLVAP, s.r.o. personálne oddelenie

+421415692731