Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Odborný referent spoločného stavebného úradu

Mesto Hurbanovo

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie Konkolyho Thege 394701 Hurbanovo - Komárno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 263mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
17.01.2024 o 14:04
Naposledy aktualizované
01.03.2024 o 08:00
Warning Ponuka je neaktuálna.
Jej platnosť vypršala alebo zamestnávateľ ukončil výberové konanie.

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2148264
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Odborný referent spoločného stavebného úradu
Profesia (SK ISCO-08)
2142999 - Stavebný špecialista inde neuvedený
Pracovná oblasť
Stavebníctvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - vykonávanie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia - vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby - vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby - nariaďovanie údržby, odstraňovania, vypratania stavieb - objasňovanie, prerokúvanie priestupkov a správnych deliktov a vyhotovenie rozhodnutí - vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie Konkolyho Thege 394701 Hurbanovo - Komárno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Pracovný čas
07:30 - 15:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 263mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Open Office - pokročilá
Vodičské oprávnenie
Skupina B
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
technická gramotnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
komunikatívnosť
precíznosť (presnosť)
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky sa upravia v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z a zákona č.553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podmienkou je mať osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti v odbore štátnej stavebnej správy a územného rozvoja.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Hurbanovo
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Komárňanská 45/91
94701 Hurbanovo - Komárno
Slovensko
IČO
00306452
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.hurbanovo.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mestský úrad mesta Hurbanovo je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom mestského úradu schváleným mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta Hurbanovo.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou - pohovor
Dátum ukončenia ponuky
29.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Silvia Fejesová

+421353700205